Stanovy a pravidla

Máme jasně stanovené podmínky k členství a k provozu Segway. Ke členství zveme všechny provozovatele

Řešíme vzniklé situace

Ne všichni provozovatelé Segway v ČR jsou členy Asociace. I tak řešíme případné situace a konflikty spojené s provozem

Členové Asociace

Naši členové dbají nad dodržováním bezpečnosti a pravidel během provozu Segway tours. Přidejte se k nám

Víme o tom své a máme řešení

V Praze je v současné době několik provozovatelů Segway tours. Ne všichni jsou autorizovaní a mají oprávnění k tomuto podnikání. V rámci Asociace tyto subjekty oslovujeme s výzvou k dodržování bezpečnosti a pravidel provozu Segway v Praze. Ne vždy jsme přijati s pochopením.

Stejně tak vyjednáváme i s Městkou částí Praha 1, kam dodáváme podklady, informace i návrhy řešení. Přidejte se k nám a pomozte nám jasně stanovit podmínky.